Produktinformation

Global Sun Engineerings (GSE) egenutvecklade produkt Matarenki Light levererar hög verkningsgrad, spjutspetsdesign och både elektricitet och värme i form av varmvatten.
 

Matarenki Light är uppbyggd av spegeloptik och solpaneler. Speglarna fokuserar solljuset mot solfljningsolpanelerna som består  av solceller och värmeväxlare. Solcellerna alstrar elektricitet av vissa frekvenser i det koncentrerade solljusets spektrum medan värmeväxlarna genererar värme genom att cirkulerande vatten absorberar värmestrålningen från solen. Genom ett styrsystem inriktas Matarenki Light optimalt mot solen under hela dagen vilket maximerar energiutnyttjandet från morgon till kväll. Systemet för solföljning ger fördelar och flexibilitet i placering av Matarenki Light och kräver inte tak i söderläge för montage.

Traditionella solenergisystem levererar antingen elektricitet eller värme och är fast monterade vilket medför att de har inte har ett optimalt läge under större delen av dagen. Genom nyckelteknologi i form av spegeloptik, solföljning och kombinerad leverans av elektricitet och värme så erhåller Matarenki Light en högre verkningsgrad än ett traditionellt solenergisystem. På grund av dess konstruktion har Matarenki Light potential att produceras till 30 % lägre kostnad än ett motsvarande traditionellt solenergisystem.

GSE har fokuserat produktutveckling mot användarvänlighet i form av enkel och kostnadseffektiv installation. Behovet av markyta vid installation har minimerats för att möjliggöra installation av Matarenki Light i en trädgård.

Matarenki Light in natureSolenergi är en förnyelsebar energikälla utan koldioxidutsläpp. Fördelen med Matarenki Light är att den producerar både elektricitet och värme hos slutanvändaren.

Matarenki Light har kapacitet att producera en effekt på 1 kW elektricitet och 4 kW värme. Den genererade värmen kan användas för kylning om man installerar Matarenki Light tillsammans med en absorptionskylmaskin.

Matarenki Light kan användas i alla applikationer där både el och varmvatten behövs; däribland villor, flerfamiljshus och kommersiella fastigheter. Med en Matarenki Light är det exempelvis möjligt att försörja ett hushåll på fyra personer med hela behovet av tappvarmvatten och en väsentlig del av elbehovet i delstaterna Kalifornien och Texas, USA.

 

Ladda hem produktbroschyr för Matarenki Light 5.3 här:

pdf Broschyr ML 5.3 (0.5 MB) , Engelska

Global Sun Engineering Sweden AB    •    Industrivägen 14, 961 68 Boden  •   Tel: 073 - 828 95 70   •   info@gsesweden.com
You are here: Produkt Matarenki Light Produktinformation