Företagskunder

Global Sun Engineering (GSE) säljer för närvarande ett fåtal testenheter för kommersiellt bruk och testning. De första certifierade enheterna för kommersiellt bruk kommer att levereras under andra kvartalet 2012.

GSE erbjuder kundanpassade lösningar för de företag som beställer en testenhet med avsikt att beställa certifierade enheter efter utförda tester. För förfrågningar och mer information, vänligen kontakta VD Björn Eklöv.

Global Sun Engineering Sweden AB    •    Industrivägen 14, 961 68 Boden  •   Tel: 073 - 828 95 70   •   info@gsesweden.com
You are here: Försäljning Företagskunder