Deklaration 2012

Information kring deklaration av aktieinnehav i GSE

Till "delägare med kvalificerade aktier" i GSE räknas anställda och styrelseledamöter i GSE som samtidigt har ägarintressen i bolaget. Även familjemedlemmar till nämnda personer, om de samtidigt har ägarintressen i företaget, räknas som delägare med kvalificerade aktier. Alla dessa personer ska alltid (=varje taxeringsår) lämna in blankett K10 vid deklarationen.

Övriga delägare i företaget definieras som "delägare av okvalificerade andelar i onoterade bolag". Dessa delägare ska istället lämna in blankett K12 vid deklarationen. Blanketten tar upp eventuell utdelning och vinst vid försäljningar av onoterade aktier. GSE delade inte ut någon vinst under inkomståret 2012 till aktieägarna. Om delägaren inte har sålt några aktier så ska bara person- och företagsdata lämnas i blanketten. Följande företagsdata ska lämnas vid deklarationen av okvalificerade andelar i GSE;

Företagets namn (firma): Global Sun Engineering Sweden AB
Företagets organisationsnummer: 556729-0720

Blanketten K12  med ytterligare information nås på Skatteverkets hemsida.

 

Blanketten:
http://www.skatteverket.se/privat/blanketterbroschyrer/blanketter/info/2112.4.39f16f103821c58f680006288.html

Hjälp hur blanketten fylls i:
http://www.skatteverket.se/privat/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/252.4.70ac421612e2a997f85800033000.html

Frågor och svar:
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/svarpavanligafragor/deklaration/foretagdeklarationsskyldighetfaq/jagardelagareiettfamansaktiebolagmastejagalltidlamnablankettk10.5.50a6b4831275a0376d380001012.html 

 

Till dig som deklarerar via Internet:

Flera delägare har fått en notering att man förväntas lämna in blankett K10 när man deklarerar via Internet. Bolaget har varit i kontakt med Skatteverket och enligt Skatteverkets handläggare kan man bortse från detta om man äger okvalificerade andelar enligt definition ovan och istället lämnar blankett K12.

Så här gör du för att deklarera via Internet när du lämnar blankett K12: Du lämnar som vanligt in Inkomstdeklaration 1 via Internet i vilken du fyller i resultatet från blankett K12. Skatteverkets tjänster medger inte att du kan lämna in blankett K12 via Internet samtidigt som Inkomstdeklaration 1. I stället får du lämna in den på papper till Skatteverket eller via Skatteverkets filöverföringstjänst (kräver E-legitimation).

Global Sun Engineering Sweden AB    •    Industrivägen 14, 961 68 Boden  •   Tel: 073 - 828 95 70   •   info@gsesweden.com
You are here: Nyheter Deklaration 2012