Kallelse årsstämma

Aktieägarna i Global Sun Engineering Sweden AB, organisationsnummer 556729-0720, kallas
härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) 28 juni kl. 15:00 på bolagets kontor i Aurorum 2,
Luleå. kallelse.pdf

Global Sun Engineering Sweden AB    •    Industrivägen 14, 961 68 Boden  •   Tel: 073 - 828 95 70   •   info@gsesweden.com
You are here: Nyheter Kallelse årsstämma