Kallelse till årsstämma i Global Sun Technologies

Aktieägarna i Global Sun Technologies AB, organisationsnummer 556762-0090, kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) 21 juni kl. 15.30 i styrelsens sammanträdeslokaler,  Industrivägen 14 Boden. kallelse.pdf

Global Sun Engineering Sweden AB    •    Industrivägen 14, 961 68 Boden  •   Tel: 073 - 828 95 70   •   info@gsesweden.com
You are here: Nyheter Kallelse till årsstämma i Global Sun Technologies